For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

به سایت دکتر محسن بدرسمای خوش آمدید.

هنوز هیچ محتوایی برای نمایش در صفحه اصلی ایجاد نشده است.

نشانی دفتر : دانشکده مهندسی مکانیک ، اتاق 53 تلفن : 3915224 311 98+ فکس : 3915216 311 98+ وب سایت : محسن بدرسمای
  • استادیار گروه مهندسی مکانیک در ساخت و تولید
زمینه های تحقیقاتی :
  • پردازش مواد با لیزر
  • شکل دهی فلزات
  • مترولوژی

تحت نظارت وف ایرانی